logo webu
Některé prvky webu byly webovým prohlížečem zablokovány.
Deaktivujte prosím rozšíření blokující prvky webu a stránku obnovte.

Blesky

oddelovacFotogalerieoddelovacBouřkyoddelovacBlesky

Bouřkový oblak (mrak) může v sobě naakumulovat velké množství elektrické energie. Projevem této naakumulované energie jsou blesky. Na nabíjení bouřkového oblaku mají největší vliv výstupné proudy, které unášejí teplou vodní páru nahoru, ta ve vyšších hladinách kondenzuje na vodní kapky, které se díky proudění o sebe třou, čímž vytváří elektrickou energii.

Vlastní blesk je tvořen částí jiskrového vývoje (lídr), v této fázi se lavina elektronů (lídrů) rychle blíži k zemi, přičemž prochází cestou nejmenšího odporu, tedy cestou nejvodivější. Jakmile dosáhnou vůdčí elektrony až na zem, dochází k uzavření elektrického obvodu, vytvoří se vodivostní kanál, který spojuje oblak se zemí a po tomto vodivostním kanálu projde hlavní část blesku. Po projití hlavního blesků, může projít stejnou vodivostní cestou několik dalších blesků (blikající blesk). Celý tento proces trvá setiny, maximálně desetiny vteřiny.

Blesky dělíme na:

  • mezi oblakem a zemí
  • mezi dvěma oblaky
  • uvnitř jednoho oblaku

Druhé dělení blesků je podle typu:

  • čárový blesk - nejběžnější
  • rozvětvený blesk
  • perlový - jednotlivé svítící body (vzácný výskyt)
  • blýskavice
  • kulový blesk

Blesk

blesk

18.7.2005 - Blesk v noční bouřce.

Blesk

blesk

18.7.2005 - Blesk v noční bouřce.

První pokus o vyfocení blesku

první blesk

23.5.2005 - První pokus o vyfocení blesku

Další pokus o focení blesků

blesk

30.3.2005 - Další pokus o focení blesků. Opět jsem vyfotil spoustu blesků a opět všechny škaredě.